Friday, 24 February 2012

Ecomarine Reef CleanUP 2011 Redang ChapterEcomarine selain membantu anda menerokai keindahan alam semulajadi, ecomarine juga melibatkan diri di dalam aktiviti amal kebajikan. Sempena Taman Laut Reef CleanUp 2011 Redang Chapter pihak ecomarine telah turut melibatkan diri. Walaupun hanya satu C.O.T dijumpai dan berjaya ditangkap ia merupakan kejayaan bersama untuk memelihara keindahan terumbu karang.


No comments:

Post a Comment